Handel, biznes i usługi w Polsce i na świecie.

Kiedy wykorzystuje się analizę pisma ręcznego? Co dobrze jest o niej wiedzieć?

Podpisując się na dokumencie trzeba mieć świadomość konsekwencji, jakie się z tym wiążą, ponieważ czasami dotyczy to bardzo ważnych spraw. Jednak czasami pojawiają się sytuacje, że na dokumencie jest czyjś podpis, a mimo wszystko osoba ta jest zdania, że to nie ona to zrobiła.

Lecz niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że podpis jest kwestionowany, czy przez samą osobę, która go niby złożyła, czy przez innych zainteresowanych. Niejednokrotnie przecież się zdarzają fałszerstwa na różnego rodzaju umowach, a później niewinna osoba musiałaby ponosić konsekwencje finansowe czy prawne. Niejednokrotnie wątpliwości pojawiają się także przy testamentach, pomimo tego że muszą być one napisane w całości pismem ręcznym, to także przytrafiają się przypadki fałszerstw. Na szczęście dzięki współczesnej wiedzy i możliwościom technologicznym takie przypadki można sprawdzać i potwierdzać autentyczność danego dokumentu. Tym wszystkim zajmuje się analiza grafologiczna, a osobami, które wykonują wszelkie badania i analizy, są grafologowie - .

Analiza pisma ręcznego (odwiedź ten link) jest wykorzystywana zawsze tam, gdzie zachodzą przesłanki, że doszło do fałszerstwa. Z reguły przy wyłudzeniach czy zatwierdzaniu autentyczności testament. Często przeprowadzana jest jest weryfikacja opinii grafologicznej. Grafolog bazując na dostarczonych próbkach pisma stwierdza czy są autentyczne. Przeważnie jest to analiza na prośbę sądu. Można również zamówić taką analizę na prywatne potrzeby. Prawdziwość oceniona przez grafologa jest zdecydowanie brana pod uwagę, a często nawet, jest decydująca. Sfałszowanie czyjegoś podpisu jest praktycznie niemożliwe, podobnie jak dokumentu. Linia oryginału jest odmienna niż linia kopii.

biznes - stykówka
Author: Łukasz Miśkiewicz
Source: http://www.flickr.com
Przynajmniej tak się w pierwszej chwili wydawać może ludziom, którzy oglądają dokument. Jednak jeżeli pojawią się wątpliwości w tym temacie, to konieczne może być ocenienie wszystkiego przez osobę zajmującą się badaniem ręcznego pisma, czyli przez grafologa. Z ich usług bardzo często korzystają sądy oraz policja, w celu sprawdzenia i zweryfikowania materiału dowodowego. Lecz również zleca się im różnego rodzaju badania związane z prywatnymi dokumentami, przykładowo sprawdzenie autentyczności podpisów na różnych testamentach i umowach. Żeby stać się profesjonalnym grafologiem trzeba w pierwszej kolejności ukończyć studia, w Polsce parę uczelni ma ten kierunek w swojej ofercie, lecz również dużo pracy włożyć w samodzielny rozwój i naukę.

Wykształcenie z działu psychologii będzie niezbędne do wykorzystania analizy charakteru pisma jako metody badawczej w psychologi. Ale już grafolog-kryminalistyk nie potrzebuje być również psychologiem. Niezależnie czy chcemy pracować jako grafolog-kryminalistyk, czy chcemy uwzględnić grafologię jako metodę psychologiczną konieczne jest zdobycie znacznie szerszej wiedzy z dziedziny grafologii. Wiele uczelni w naszym kraju uwzględnia studia podyplomowe z działu grafologii.